Transporty atrakcí

Transport atrakcí

Jednou z nejdůležitějších věcí konstruktérů a firem, které se zabývají výrobou mobilních atrakcí, je cíl vymyslet co nejefektivněji skládání a převoz atrakce. Pořizovací náklady kolotočů jsou poměrně vysoké a tak je důležité, aby zařízení bylo v roce co nejvíce dní v provozu. U velkých horských drah, obřích kol a jiných monstrózních lákadel je jasné, že na převoz potřebují několik převozních vleků a poměrně dlouhou dobu na stavění a převoz. Vzhledem k českým poměrům se dá předpokládat, že takovéto atrakce se v ČR nebo na Slovensku objeví jen v případě pevných parků, které již dlouhá léta existují na „papíře“. Poutě u nás jsou převážně jen víkendové a mnohdy mají málo prostranství.

Konstruktéři v Evropě si tuto situaci uvědomují a tak se stále více vyrábějí atrakce, které se dají převézt jedním vlekem. U nás je to převážně stále více vídaná Lavice, Kladivo nebo Top Spin, který se donedávna vyráběl ještě na dvou vlecích. Pokrok v tomto odvětví sledujeme s každou novou atrakcí. Stále častěji je využívána hydraulika, která zastane velkou sílu a umožní postavit velkou atrakci, třeba jen ve dvou lidech, za velmi krátký časový úsek a s minimálním úsilím lidské síly. Nástupiště a schody se již složitě neskládají, ale jen lehce sklopí. Jeřáby pomáhající se stavbou poutí mizí.

V rubrice Vám přinášíme fotografie a video složených pouťových lákadel a jejich převoz. Připravujeme pro Vás související rubriku „Jak se staví pouť“.

Autor: David J. a David K.

*Klikejte na názvy atrakcí


www.poutove-atrakce.webnode.cz