Obří kolo ve Vídni

Obří kolo postavil anglický inženýr Walter Basset, stavba byla zahájena v listopadu 1896 a 3. července 1897 bylo kolo po zkušebním provozu otevřeno pro veřejnost. Ve své době nebylo žádným unikátem. Podobná kola byla na konci devatenáctého století velice populární a Basset je vybudoval i v Chicagu, Londýně, Blackpoolu a Paříži. Vídeňské se ale jako jediné z nich zachovalo.

Na konci druhé světové války bylo kolo postiženo požárem, který zničil hnací ústrojí i vagóny. Po skončení války bylo obnoveno a znovu otevřeno 25. května 1947, na konstrukci byla umístěna už jen polovina vagónů.

 

Technické zajímavosti atrakce: V nejvyšším místě kolo dosahuje 64,75 m, jeho průměr je 61 m. Hmotnost celé železné konstrukce činí 430 tun. Patnáct vagónů (polovina z počtu před rokem 1945) se otáčí rychlostí 0,75 m.s.

Před

V dnešní době

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.poutove-atrakce.webnode.cz